تصور شما از خودتان چگونه است؟

همه ما برای رسيدن به هدف و يا مقصدمون احتياج به يک نقشه داريم تا متوجه بشويم خودمان دقيقا در کجا قرار داريم.

تصور شما از خودتان چگونه است؟

خودآگاهی و نقش آن در روابط بین فردی

تصور شما از خودتان چگونه است؟
فهرستی از ویژگی‌های مثبت و منفی خود تهیه کنید. برای این کار می‌توانید از دوستان و نزدیکانتان هم کمک بگیرید.
مهم‌ترین نیاز شما در زندگی چیست؟
از نگاه نظریه انتخاب ما 5 دسته نیاز اساسی داریم:
1- نیاز به بقا و زنده ماندن
2- نیاز به عشق و تعلق
3- نیاز به قدرت و کفایت و احساس ارزشمندی
4- نیاز به آزادی
5- نیاز به تفریح و سرگرمی
به این نیازها خوب فکر کنید و رفتارهای خود را در نظر بگیرید. کدام یک از این نیازها در شما شدیدتر است؟
مهم‌ترین خواسته‌ی شما در زندگی چیست؟ خواسته‌های ما تا حد بسیار زیادی از نیازهایمان نشات می‌گیرند. مهم‌ترین خواسته‌هایتان را یادداشت کنید.
در شرایط دشوار و چالش‌های زندگی چه افکاری بیشترین سهم را در ذهن شما دارند؟
افکار ما نقش تعیین کننده‌ای در رفتار و عمل ما دارند، به فکرهایی که در موقعیت‌های تنش زا و سخت در ذهتان مرور می‌شوند توجه کنید. توجه به هر یک از موارد ذکر شده، خودآگاهی ما را افزایش می‌دهد. واضح است که برای تغییر دادن خود و کنترل داشتن بر زندگیمان در درجه‌ی اول به خود آگاهی نیازمندیم.
توجه به نقاط قوت و ضعف‌مان، افکارمان، نیازها و خواسته‌هایمان از گام‌های اساسی در رسیدن به خودآگاهی است.

خود ارزشيابی والدين

همه ما براي رسيدن به هدف و يا مقصدمون احتياج به يک نقشه داريم تا متوجه بشويم خودمان دقيقا در کجا قرار داريم. (نقطه مبدا)و قرار است به کجا برويم (نقطه مقصد).
براي اينکه بدانيم چگونه والديني هستيم (شناخت نقطه مبدا) بايد از خودمان چهار سوال بپرسيم.
1. به عنوان والد چگونه فکر مي‌کنم؟
2. به عنوان والد چگونه عمل مي‌کنم؟
3. به عنوان والد چگونه احساس مي‌کنم؟
4. به عنوان والد بدنم چگونه پاسخ مي‌دهد؟
حالا براي شناخت اينکه در مسير والد گري مي‌خواهيم به کجا برسيم اين سوالات را از خودمان بپرسيم:
1. اگر من شهامت مي‌داشتم آن شخصي باشم که مي‌خواهم در شرايط فعلي چگونه فکر مي‌کردم؟
2. اکر من شهامت مي‌داشتم آن شخصي باشم که مي‌خواهم در شرايط فعلي چگونه عمل مي‌کردم؟
3. اگر من شهامت مي‌داشتم آن شخصي باشم که مي‌خواهم در شرايط فعلي چگونه احساس مي‌کردم؟
4. اگر من شهامت مي‌داشتم آن شخصي باشم که مي‌خواهم در شرايط فعلي بدنم چگونه کار مي‌کرد؟
حالا پس از آنکه تصويري واضح از والدي که مي‌خواهيد باشيد (نقطه مقصد) را تصور کريد، يک قدم به مقصد خودتان نزديکتر شديد. ازين تصوير به عنوان راهنما استفاده کنيد و فورا کار متفاوتي انجام دهيد که شما را به تصوير مقصدتان نزديکتر مي‌کند.
همچنان که رفتار جديد را براي رسيدن به مقصدتان انتخاب مي‌کنيد اين نکات را فراموش نکنيد:
1. واقعگرا باشيد: مقصدي را انتخاب کنيد که مطمئن هستيد انجامش مي‌دهيد.
2. غيرموقعيتي باشيد: رفتار جديدتان را بدون توجه به اينکه ديگران چه رفتاري دارند انتخاب کنيد.
3. متعهد باشيد.
پس هر زمان به رفتار خودتان برگشتيد و از خودتان پرسيديد چگونه رفتار کنم بهتر است يا چگونه مي‌توان به طور متفاوتي رفتار کرد که بهترين نتيجه را داشته باشد شما در حال خود ارزشيابي هستيد.

 مقالات بیشتر روانشناسی


نظر خود را به عنوان اولین دیدگاه بیان کنید.

نام: * کد امنیتی: *
دیدگاه شما: *


وب سایت:
ایمیل: پنهان باشد
تلگرام: پنهان باشد
موبایل: پنهان باشد
جنسیت: آقا خانم اعلام نمی‌کنم
رنگ‌بندی: بنفش قرمز آبی سبز طلایی
  • درج کدهای HTML ممنوع است.
  • از ارسال تکراری خودداری فرمایید.
  • بهتر است با حروف پارسی دیدگاه خود را تایپ کنید.
  • به منظور کنترل و مدیریت محتوا، در صورت اضطرار، حق ویرایش و یا حذف نظر برای مدیریت محفوظ است.