وي‍ژگی‌ها و هنجارهای رشدی كودكان

شناخت رشد طبيعی كودک و انديشيدن به تاخير رشد فرزندتان می‌تواند تاثير مثبتی داشته باشد.

وي‍ژگی‌ها و هنجارهای رشدی كودكان

بررسی انتظارات شما از فرزندانتان و اين‌كه آيا آن‌ها واقع بينانه است دارای اهميت می‌باشد، هنجارهای رشدی می‌تواند راهنمای خوبی برای شما باشد، با بررسی چهار حوزه اصلی رشد می‌توان به اين نكته پی برد كه آيا انتظارات والدين در سطح توانايی كودک هست؟

حتی اگر يک رفتار خاص در ظرفيت فرزندتان باشد ممكن است بازهم آن را انجام ندهد، اگر فرزندتان اين مهارت را نداشت لزوما نبايد او را سرزنش كرد زيرا احتمالا او نيازمند يادگيری اين مهارت است.

شناخت رشد طبيعی كودک و انديشيدن به مشكلات (تاخير رشد) فرزندتان می‌تواند تاثير مثبتی بر شما داشته باشد.

كودک

رشد كنترل خود

رشد اجتماعی

رشد تحصيلی

رشد عاطفی

نوزادی

0 تا 1 سالگی

به اتكا خود در محيط خود به جست وجو می پردازد.

به مراقبش نزديک می‌شود و گريه و خنده می‌كند.

با كمک مراقبش به كاوش محيط پيرامون خويش می‌پردازد.

احساسات ابتدايی را از خود نشان می‌دهد.

نوپايی

1 تا 3 سالگی

به كنترل‌های خارجی بزرگسالان پاسخ می‌دهد درخواست بزرگترها را انجام می‌دهد.

از مراقبش جدا می‌شود تا با ديگران ارتباط برقرار كند.

به صورت مستقل بازی می‌كند.

نسبت به دنيا كنجكاو است.

احساسات پيچيده‌تری را نشان می‌دهد. با رفتار و بازی ابراز احساسات می‌كند.

پيش دبستانی

3 تا 6 سالگی

قانون را رعايت می‌كند هنگام بازی به منظور كنترل رفتارش بلند صحبت می‌كند.

به صورت متقابل با ديگران بازی می‌كند، شريک می‌شود، همكاری می‌كند و با ديگران رقابت می‌كند.

خودش را با دوری از خانواده تطبيق می‌دهد، به دنبال يادگيری مطالب هيجان نشان می‌دهد.

احساساتش را به صورت كلامی ابراز می‌كند، با ديگران هم‌دردی می‌كند.

سال‌های دبستان

6 تا 12 سالگی

برای داشتن رفتار درست فكر می‌كند، مهارت‌های مساله‌گشايی  را شروع می‌كند سعی می‌كند از رفتار خود آگاه باشد.

افكار ديگران را درک می‌كند، معيارها و هنجارهای گروهی را درک می‌كند و رعايت می‌كند، مشكلات اجتماعی را درک می‌كند، منصفانه بازی می‌كند، دوستانی از جنس خودش پيدا می‌كند.

تكاليفش را تا انتها انجام می‌دهد، تكاليف و موضوعات درسی‌اش را برنامه ريزی می‌كند، شروع به رشد مهارت‌ها و علايق خاص می‌کند.

بر ترس خود فائق می‌شود، احساسات قوی مثل خشم، خستگی، نگرانی و ناراحتی را تعديل می‌كند.

نوجوانی

 12 تا 20 سالگی

مهارت‌های پيچيده‌تر مساله‌گشايی را گسترش می‌دهد و از رفتار خودش بيشتر آگاهی پيدا می‌كند.

با گروهای كوچک ارتباط بر‌قرار می‌كند، دوستانی از جنس مخالف و موافق خود دارد، از خانواده دور می‌شود.

علايق و مهارت‌های خاص را استحكام می‌بخشد. در برنامه‌ريزی شغلی و ايجاد آمادگی برای آن‌ها شركت می‌كند.

رابطه بين افكار و رفتار را درک می‌كند در مورد خويشتن و دنيای پيرامونش منطقی فكر می‌كند.

 


مقالات بیشتر روانشناسی


برنامه مهدتون به صورت مجازی . آیا تفکیک شده بر اساس سن است یا کلی است؟ تقسیم بندی سنی دقیق همان طور که در قسمت بازی هاتون هست؟

2020:07:04 10:26


نام: * کد امنیتی: *
دیدگاه شما: *


وب سایت:
ایمیل: پنهان باشد
تلگرام: پنهان باشد
موبایل: پنهان باشد
جنسیت: آقا خانم اعلام نمی‌کنم
رنگ‌بندی: بنفش قرمز آبی سبز طلایی
  • درج کدهای HTML ممنوع است.
  • از ارسال تکراری خودداری فرمایید.
  • بهتر است با حروف پارسی دیدگاه خود را تایپ کنید.
  • به منظور کنترل و مدیریت محتوا، در صورت اضطرار، حق ویرایش و یا حذف نظر برای مدیریت محفوظ است.