مزاج‌های مختلف در كودكان

كودكان در هنگام تولد مزاج‌های مختلفی دارند، همه كودكان به هنگام تولد به يک صورت رفتار نمی‌كنند.

مزاج‌های مختلف در كودكان

كودكان در هنگام تولد مزاج‌های مختلفی دارند، همه كودكان به هنگام تولد به يک صورت رفتار نمی‌كنند بلكه آن‌ها از نظر:

 1.  ريتم‌دار بودن؛ نظم چرخه‌های زيست شناختی خوردن، خوابيدن، دفع‌كردن با يكديگر تفاوت دارند.
 2. سطح فعاليت؛ سطح انرژی كه با ميزان حركت نشان داده می‌شود.
 3. نزديک شدن و يا كناره جويی از محرک‌های جديد؛ نحوه واكنش فرد به محرک‌های تازه
 4. انطباق پذيری؛ توانايی سازش يافتن با تغيير
 5. آستانه حسی؛ حساسيت به محرک‌های حسی
 6. شدت بيان خلق؛ ميزان پاسخ‌دهی فردی
 7. كيفيت خلقی غالب؛ اينكه فرد بيشتر اوقات شاد است يا ناشاد
 8. حواس پرتی؛ جلب توجه فرد با افزودن محركی ديگر چقدر آسان است؟
 9. پايداری فراخنای توجه؛ فرد تا چه مدتی روی يک فعاليت تمركز و آن را پيگيری می‌كند.

با يكديگر تفاوت دارند. با توجه به اين تفاوت‌ها سه نوع مزاج مختلف وجود دارد: كودک آسان، كودک دشوار، كودک دير آغاز

 

مولفه‌های مزاج

كودک آسان

كودک دشوار

كودک دير آغاز

ريتم دار بودن

برنامه منظم تغذيه و خواب و دفع

برنامه نامنظم

برنامه مشخصي ندارد.

نزديک شدن يا كناره جويی

به آسانی به افراد و موقعيت‌های جديد نزديک می‌شود.

به موقعيت‌های جديد و غريبه‌ها بد گمان است.

پاسخ منفی ابتدايی تا حدودی منفی به محرک‌های تازه

سطح فعاليت

مطلوب

بالا

مختلف گاهی بالا گاهی پايين

انطباق پذيری

به آسانی با روال وشرايط سازگار می‌شود، اكثر نا كامی‌ها را بی‌سر و صدا می‌پذيرد.

به سختی سازگار می‌شود وبه وقت ناكامی كژ خلق و بد اخلاق می‌شود.

پس از تماس بدون فشار رفته رفته از موقعيت تازه خوشش می‌آيد.

آستانه حسی

___

___

___

كيفيت خلق

خلق‌های مثبت

خلق‌های منفی

دارای نوسان

شدت بيان خلق

كم تا متوسط

شدت خلق بالا، گريه و خنده بالا

شدت خلقی كم

حواس پرتی

___

___

___

پايداری فراخنای توجه

___

___

___

 
 


مقالات بیشتر روانشناسی


نظر خود را به عنوان اولین دیدگاه بیان کنید.

نام: * کد امنیتی: *
دیدگاه شما: *


وب سایت:
ایمیل: پنهان باشد
تلگرام: پنهان باشد
موبایل: پنهان باشد
جنسیت: آقا خانم اعلام نمی‌کنم
رنگ‌بندی: بنفش قرمز آبی سبز طلایی
 • درج کدهای HTML ممنوع است.
 • از ارسال تکراری خودداری فرمایید.
 • بهتر است با حروف پارسی دیدگاه خود را تایپ کنید.
 • به منظور کنترل و مدیریت محتوا، در صورت اضطرار، حق ویرایش و یا حذف نظر برای مدیریت محفوظ است.