افكار والدين چطور بر رفتار كودكان تاثير می‌گذارند؟

به عزت نفس فرزندتان لطمه وارد نکنید.

افكار والدين چطور بر رفتار كودكان تاثير می‌گذارند؟

 

اگر والدين فكر كنند(فرزندم از روی قصد اين كارها را انجام می‌دهد تا با من لجبازی كند!) چه تاثيری بر روی رفتار آن‌ها و فرزندانشان می‌گذارد؟

گاهی فرزندان شما بدون آن‌كه متوجه باشند مرتكب اشتباه می‌شوند، رفتار خود شما نيز به عنوان پدر و مادر بر رفتار فرزندتان تاثيرگذار است. اگر فكر كنيد فرزندتان از روی عمد كاری را انجام داده است طبعا او را مقصر می‌دانيد، از دست او عصبانی می‌شويد و او را تنبيه می‌كنيد.

مقصر دانستن فرزندتان منتهی به تنبيه كردن و فرستادن پيام منفی به او می‌شود. فرزند شما حتما خودش را به خا طر رفتار نادرستش مقصر می‌داند و اين رفتار شما به او می‌گويد(تو آدم خوبی نيستی) و به مرور عزت نفس او از بين می‌برد.
وقتی ماهيت نادرست افكارتان را بشناسيد می‌توانيد آن‌ها را تبديل به افكار مثبت كنيد، تكنيک تبديل اين امكان را به شما می‌دهد تا به شيوه‌ای موثر افكار مثبت را جايگزين افكار منفی‌ و نادرست كنيد.

 مقالات بیشتر روانشناسی


نظر خود را به عنوان اولین دیدگاه بیان کنید.

نام: * کد امنیتی: *
دیدگاه شما: *


وب سایت:
ایمیل: پنهان باشد
تلگرام: پنهان باشد
موبایل: پنهان باشد
جنسیت: آقا خانم اعلام نمی‌کنم
رنگ‌بندی: بنفش قرمز آبی سبز طلایی
  • درج کدهای HTML ممنوع است.
  • از ارسال تکراری خودداری فرمایید.
  • بهتر است با حروف پارسی دیدگاه خود را تایپ کنید.
  • به منظور کنترل و مدیریت محتوا، در صورت اضطرار، حق ویرایش و یا حذف نظر برای مدیریت محفوظ است.