مهدکودک وقت کودکی: فرمانیه شرقی‌ـ بعد از چهار راه فرمانیه‌ـ ضلع شمالی نارنجستان هفتم‌ـ پلاک ۱۳
تلفن: 22291265